Epoksi Kimyasal Dayanım Tablosu

Epoksi ve epoksi kaplamaların kimyasal maddelere karşı dayanım özelliklerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

B Değerlendirme kriteri

 R Dayanım

RP Sertlik dayanımı

 L Uzun dönem test

 E Teorik değerlendirme

(++)Dayanımlı,

(+)Sınırlı Dayanımlı

(-)Dayanımsız,

(++)Dayanımlı,

(+)Sınırlı Dayanımlı

(-) Dayanımsız,

(→) Eğimli

Epoksi Kimyasal Dayanım Tablosu:

Test ortamları B  R Test ortamları B  R
Asetik asit 5% RP – Monoklorbenzen RP+ → –
Asetik asit 10% RP – n-Propil asetat E –
Asetik asit 30% RP – n-Propil alkol E+ → –
Asetik asit 60% RP – Nitrik asit 5% RP ++
Asetik asit 80% RP – Nitrik asit 10% RP+ → –
Aseton RP – Nitrik asit 20% RP –
Alüminyumhidroksit E++ Nitrik asit 30% RP –
Aminler RP – Nitrik asit 40% RP –
Amonyak 10% RP+ → – Nitrik asit 60% RP –
Amonyak 25% RP+ → – 2-Nitropropan RP +
Antifriz(glikol içeren)) E++ Zeytin yağı RP ++
Aromatik hidrokarbonlar E+ Oksalik asit 10% RP+ → –
Bira RP++ Petrol   RP ++
Benzen RP+ → – Perkloretilen RP++→+
Borikasit 3% de 30˚C E+ → ++ Fenol   E –
Butanol RP+ Fosforik asit 5% RP+ → –
Butilasetat RP – Fosforik asit 10% RP+ → –
Butileter RP ++ Fosforik asit 20% RP –
Karbon tetraklorit RP+ → – Fosforik asit 45% RP –
Motor yağı RP ++ Fosforik asit derişik RP –
Kloroform RP – Potasyumhidroksit E ++
Kromik asit 5% RP + Konsantre tuz çözeltisi RP ++
Kromik acit 10% RP + Silikon yağı RP ++
Kromik acit 20% RP + Kar,kar suyu E ++
Kromik acit 40% RP+ → ++ Sabun (sabun solüsyon 5%) RP ++
Sitrik acit 30% E ++ Sodyum karbonat E ++
Codliver oil RP ++ Sodyum klorit 3% RP ++
Ham petrol E ++ Sodyum klorit 30% RP ++
Siklohekzan E ++ Sodyum hidroksit 10% RP+ → ++
Developer bath,diluted 1:10 RP ++ Sodyum hidroksit 50%(50˚ C) E ++
Dibutilftalat RP ++ Sodyumhipoklorit16%(ile12%sod E +
Motorin E ++ Sitiren   RP+ → –
Dioktil ftalat RP ++ Sülfirik asit 5% RP +
Etil asetat RP – Sülfirik asit 10% RP +
Etil alkol RP+ → – Sülfirik asit 20% RP +
Etil alkol 10% RP ++ Sülfirik asit 30% RP +
Etilen glikol RP ++ Sülfirik asit 40% RP +
Yağ asidi E+ → ++ Sülfirik asit 60% RP +
Formaldehit 35% RP ++ Sülfirik asit 80% RP+ → –
Gliserin RP ++ Sülfirik asit,dumanlı E –
Üzüm suyu(yaklaşık 20˚ ve 80˚ C) RP ++ Toluen   RP+ → –
Heptan E ++ Trikloroetilen RP+ → –
Hekzan E ++ Terebentin RP +
Hidrolik sıvısı E+ Sebze suyu RP ++
Hidroklorik asit 5% RP ++ Bitkisel yağ E ++
Hidroklorik asit 10% RP ++ Distile su   RP ++
Hidroklorik asit 20% RP ++ Atık su   RP +
Hidroklorik asit 30% RP+ → – Viski   RP +
Hidroklorik asit 37% RP – White spirit E ++
Hidrojen peroksit 3% RP ++ Şarap   RP ++
Izopropil alkol E+ → – Xylene RP +
Jet yakıtı   E ++      
Kerosen   RP ++    
Laktik as./aset.as.1% herbiri RP +    
Domuz yağı RP ++  
Kireç   E ++ B Değerlendirme kriteri
Linseed oil RP ++ R Dayanım
Kaydırıcılar E ++ RP Sertlik dayanımı
Metanol   RP – L Uzun dönem test
Metilen Klorit RP – E Teorik değerlendirme
Süt   RP ++  ++ Dayanımlı  + Sınırlı Dayanımlı  – Dayanımsız
Mineral yağ E ++  →  Eğimli
Melas   E ++