Epoksi Kaplatmadan Önce

Epoksi zemin kaplaması sistemlerinin başarılı olabilmesi için en mühim faktorler, uygun altyapının hazrlanmasıdır.Dökülecek olan betonda minimum su-çimento karısımına dikkat edilmeli olunmalıdır.ısı farklılklardan dolayı betonda oluşabilecek genleşmeler göz önünde bulundurularak yapı statiği ve tekniği kuralları uyarınca lüzumlu genleşme derzleri tasarlanmalıdır.

Beton dökülecek zeminin çok fazla iyi sıkışması gerekmekteedir. iyi sıkışmamış bir zemine dökülecek beton zaman geçtikçe çökmelere uğrayarak epoksi kaplamanın da çatlamasına sebep olacaktır.

Betonun nem ve su izolasyonu mutlaka yapılmalıdır.aksi taktirde boş olan yerlerinden gelerek nem, epoksinın altında birikerek zaman geçtikçe kaplamanın patlamasına ve yüzeyden ayrılmasına neden olacaktr.Beton temiz ve kuru olarak teslim verilmeli, işyeri yeterli aydınlatılmaya sahip olmalıdır.